Skip to main content
Report, 2005

Att föra bort eller bruka ner halmen påverkar mullhalt, daggmaskar och skadedjur. Undersökningar i långliggande försök i Skåne. SLU,

Mattsson, Lennart

Published in

Inst för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära, Rapport 210
2005, number: 210
Publisher: SLU

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/7315