Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Att föra bort eller bruka ner halmen påverkar mullhalt, daggmaskar och skadedjur. Undersökningar i långliggande försök i Skåne. SLU,

Mattsson, Lennart

Published in

Inst för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära, Rapport 210
2005, number: 210
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7315