Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2003

Vad påverkar sjöars och vattendrags kemiska sammansättning?

Stendera, Sonja

Published in

Sötvatten Årsskrift från miljöövervakningen 2003
2003, pages: 16-19
Publisher: Naturvårdsverket

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
    Fish and Aquacultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/733