Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2015

Forum för trädgårdshistorisk forskning : ett framgångsrikt forskarnätverk firar 20 år

Ahrland, Åsa; Klintborg Ahlklo, Åsa; Landgren, Lena; Nolin, Catharina

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2015, number: 28, pages: 4-6