Skip to main content
Report, 2015

Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring

Östergren, Johan; Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Degerman, Erik; Kagervall, Anders; Näslund, Ingemar

Keywords

salmon, management, conservation biology, fisheries

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Degerman, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Näslund, Ingemar

Associated SLU-program

Coastal and sea areas
Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/73827