Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring

Östergren, Johan; Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Degerman, Erik; Kagervall, Anders; Näslund, Ingemar

Keywords

salmon, management, conservation biology, fisheries

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet