Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan; Lind, Emma; Palm, Stefan; Tärnlund, Susanne; Prestegaard, Tore; Dannewitz, Johan

Keywords

Atlantic salmon; coastal fisheries; fishing methods; migration

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet