Skip to main content
Report, 2016

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2016

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Jokikokko, Erkki; Kagervall, Anders; Pakarinen, Tapani; Östergren, Johan

Keywords

Finland; Sverige; Torne älv; fiskebestånd; fiskestadga; havsöring; lax; vandringssik

Published in

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Romakkaniemi, Atso
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Jokikokko, Erkki
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Pakarinen, Tapani
Natural Resources Institute Finland (LUKE)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/73840