Skip to main content
Report, 2015

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Jokikokko, Erkki; Pulkkinen, Henni; Pakarinen, Tapani; Östergren, Johan

Keywords

Finland; Sverige; Torne älv; fiskebestånd; fiskestadga; havsöring; lax; vandringssik

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Romakkaniemi, Atso
Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Jokikokko, Erkki
Pulkkinen, Henni
Finnish Game and Fisheries Research Institute
Pakarinen, Tapani
Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Other Biological Topics
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/73844