Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015

Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Dannewitz, Johan; Jokikokko, Erkki; Pulkkinen, Henni; Pakarinen, Tapani; Östergren, Johan

Keywords

Finland; Sverige; Torne älv; fiskebestånd; fiskestadga; havsöring; lax; vandringssik

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet