Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2015

Utgivarnas förord

Elmevik, Lennart; Tunon, Håkan

Published in

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2015, number: 137, pages: 9-9
Title: Nybyggarliv i Vilhelmina. 5. Från vaggan till graven
Publisher: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur & Centrum för biologisk mångfald

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ethnology
  History

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/73848