Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2015

Att ta hänsyn till det ogripbara

Tunon, Håkan

Abstract

Vilka samhällsprocesser tar idag hänsyn till andliga och kulturella värden i naturen? Och hur prioriteras detta i beslut? I många länder talas det om heliga områden i kombination med naturvård, men i Sverige idag omnämns sällan naturområden och landskapselement som heliga.

Published in

Biodiverse
2015, Volume: 20, number: 1, pages: 6-8

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ethics
  Environmental Sciences
  Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/73859