Skip to main content
Report, 2015

Genetisk utvärdering av utsättningsförsök med öring i Gysinge

Dannewitz, Johan; Östergren, Johan

Keywords

Öring; genetik; utsättning

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Genetics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/73862