Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Genetisk utvärdering av utsättningsförsök med öring i Gysinge

Dannewitz, Johan; Östergren, Johan

Keywords

Öring; genetik; utsättning

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet