Skip to main content
Research article, 2005

Gruvlig expansion flyttar Kiruna

Nilsson; L, Kristina

Abstract

Sprickbildning från ett gammalt dagbrott sker i allt hastigare takt. Järnvägsspår och väg E10 mot Riksgränsen hotas. Ökande internationell efterfrågan på järnmalm pockar på utnyttjande av värdefulla fyndigheter under en stor del av den nuvarande staden. Ska denna malm brytas innebär sprickrisken att ca en tredejedel av staden måste rivas och återbyggas på säkrare plats. Så ser situationen ut i Kiruna, där en ny översiktsplan ska vara antagen inom två år

Keywords

Kommunal planering; fysisk planering; översiktsplanering; stadsbyggna´d

Published in

Miljöforskning
2005, volume: 2005, number: 2, pages: 38-39
Publisher: Formas

Authors' information

Nilsson, Kristina (Nilsson, Kristina)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Economics and Business
Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/7411