Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2005

Friluftsliv och fysisk planering

Nilsson; L, Kristina

Abstract

I stadsnära lägen konkurrerar en mängd intressen om samma mark. Vi måste klara dessa intressekonflikter annars finns det risk för att vi får höra fler markägare kritisera och hota allemansrätten

Keywords

Friluftsliv; fysisk planering; grönområden; kommunal planering

Published in

Biodiverse
2005, Volume: Årg 10 2005, number: 4, pages: 18
Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7412