Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald : en konceptuell modell för kommunikation och planering

Helldin, Jan Olof; Lennartsson, Tommy; Seiler, Andreas; Wissman, Jörgen

Published in

Publikation Trafikverket
2015, number: 210
ISBN: 978-91-7467-850-5
Publisher: Trafikverket