Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2015

Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Jansson, Nicklas; Fargo, Maryann; Hultengren, Svante; Lennartsson, Tommy; Weibull, Henrik; Wissman, Jörgen

Published in

CBM:s skriftserie
2015, number: 93
ISBN: 978-91-88083-03-6
Publisher: Centrum för biologisk mångfald