Skip to main content
Report, 2005

Regleringsdammen vid Storsjö-Kapell: Sportfiskarnas värdering av ett återställande till naturligt fjällfiske

Laitila, Thomas; Jonsson, Anna; Paulrud, Anton

Published in


Publisher: Skogsekonomi, SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7503