Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Regleringsdammen vid Storsjö-Kapell: Sportfiskarnas värdering av ett återställande till naturligt fjällfiske

Laitila, Thomas; Jonsson, Anna; Paulrud, Anton

Published in


Publisher: Skogsekonomi, SLU

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/7503