Skip to main content
Factsheet, 2016

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002-2015

Karlsson, Erik; Ericson, Ylva

Keywords

Regional övervakning Lagnö Stockholms län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ericson, Ylva (Sjöblom, Ylva)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/75619