Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002-2015

Karlsson, Erik; Ericson, Ylva

Keywords

Regional övervakning Lagnö Stockholms län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser