Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2014

Ökad användning av raps och åkerböna i slaktkycklingfoder

Ivarsson, Emma; Wall, Helena

Keywords

Kycklingar, slaktkycklingar, åkerböna, raps, foder, utfodring

Published in

Fjäderfä
2014, number: 5