Skip to main content
Factsheet, 2014

Klöverspetsvivlar – och några andra skadeinsekter på klöver

Stephansson, David; Lundin, Ola

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2014, number: 86 J
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stephansson, David
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76199