Skip to main content
Report, 2016

Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering och tillämpningen av vindbonus

Persson, Jesper; Fernqvist, Fredrik

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, number: 2016:4
ISBN: 978-91-576-8924-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Jesper
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Economics
Human Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76227