Skip to main content
Factsheet, 2016

Kan växtstärkaren kaliumfosfit bli en del av bekämpningsstrategierna mot bladmögel i potatis?

Liljeroth, Erland; Lankinen, Åsa; Alexandersson, Erik; Andreasson, Erik

Keywords

potatisbladmögel; bekämpningsmetoder; kaliumfosfit; fältförsök; fungicider

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76322