Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2016

Kan växtstärkaren kaliumfosfit bli en del av bekämpningsstrategierna mot bladmögel i potatis?

Liljeroth, Erland; Lankinen, Åsa; Alexandersson, Erik; Andreasson, Erik

Keywords

potatisbladmögel; bekämpningsmetoder; kaliumfosfit; fältförsök; fungicider

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU