Skip to main content
Report, 2016

Verksamhet i AGROVÄST-projektet: precisionsodling Sverige, POS, 2015

Keywords

precisionsodling, POS, verksamhet

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2016, number: 38
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76436