Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Skördeprognos med hjälp av YARA N-sensor

Engström, Lena; Piikki, Kristin

Keywords

precisiosodling, kompletteringsgödsling, höstvete, prognosmodell, grödmodell

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2016, number: 39
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Sveriges lantbruksuniversitet