Skip to main content
Factsheet, 2016

Kvävegödsling efter nitratinnehåll i bladskaft

Larsson Jönsson, Helene; Knutsson, Henrik

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Knutsson, Henrik

UKÄ Subject classification

Soil Science
Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76620