Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Kvävegödsling efter nitratinnehåll i bladskaft

Larsson Jönsson, Helene; Knutsson, Henrik

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:10
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet