Skip to main content
Report, 2003

Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik. Miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1999-2002

Erik, Ekre; Torstensson, Gunnar

Published in

Ekohydrologi
2003, number: 71
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Erik, Ekre

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/767