Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Jordbearbetningens årsrapport 2014


Arvidsson, Johan (ed.)

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2015, number: 132
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Soil Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/76771