Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2005

Mångfotingar : Myriapoda

Andersson, Göran; Meidell, Bjarne; Scheller, Ulf; Winqvist, Jan-Åke; Osterkamp, Madsen Monika; Djursvoll, Per; Gärdenfors, Ulf; Budd, Graham; Bergström, Jan; Xianguang, Hou

Keywords

nationalnyckeln; arter; svenska artprojektet; nyckel; fjärilar;

Published in

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
2005, number: CF
Publisher: ArtDatabanken, SLU

   SLU Authors

  • Associated SLU-program

   Biodiversity

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Publication identifier

   ISBN: 91-88506-53-7

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/7683