Skip to main content
Report, 2016

Att lära ut akademiskt skrivande

Eriksson, Camilla

Abstract

Att lära sig skriva akademisk text är en utmaning som för de allra flesta tar många år om inte ett helt liv att bemästra. Detta kompendium vänder sig till alla som undervisar studenter inom samhällsvetenskap och humaniora och vill få inspiration och redskap för hur vi kan träna studenter på grundutbildningen att skriva akademisk text. Ju tidigare studenterna får en chans att träna sig att skriva, läsa och reflektera kring olika sorters akademiska texter ju större förmåga kommer de att ha att analysera och skriva texter när de ska skriva sin första längre uppsats. Genom förslag på skrivövningar och enkla sätt att kommunicera den vetenskapliga textens särprägel kan kompendiet komma till nytta för lärare, kursansvariga och studierektorer.

Keywords

Akademiskt skrivande

Published in

Urban and rural reports
2016, number: 2016:1
Publisher: Department of Urban and Rural Development, Swedish university of Agricultural Sciences

Authors' information

Eriksson, Camilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Pedagogy
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76832