Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2016

Fri lek och fasta normer - om lekplatsernas reglering

Jansson, Märit; Bucht, Eivor; Bodelius, Stina

Published in

Book title: Plats för lek - Svenska lekplatser förr och nu
ISBN: 978-91-7333-785-4
Publisher: AB Svensk Byggtjänst