Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Öjebynprojektet - Ekologisk produktion av livsmedel. Jämförelse av ekologisk och konventionell odling avseende skördarnas storlek och sammansättning på Öjebyns forskningsstation under 12 år

Stensgård Peter, Jonsson Simon

Published in


Publisher: Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/7689