Skip to main content
Report, 2013

Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Winqvist, Camilla

Abstract

I denna syntes sammanfattas de senaste årens forskning om samspelet mellan ekologiskt lantbruk och det omgivande landskapet vad gäller effekter på odlingslandskapets biologiska mångfald samt ekosystemtjänster.

Keywords

biologisk mångfald; ekologiskt lantbruk; ekosystemtjänster

Published in


ISBN: 978-91-576-9113-2
Publisher: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Winqvist, Camilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/76900