Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Vattenvegetation i kalkade sjöar : Tillstånd och utveckling i IKEU-sjöar

Östlund, Mikael

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 2005:25Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU