Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2009

Försök med kräkvinsten på "ett 12 års gammalt skabigt sto"

Appelgren, Lars-erik

Keywords

Veterinärhistoria, toxikologi, kräkvinsten

Published in

Svensk Veterinärtidning
2009, Volume: 61, number: 14, pages: 37-39