Skip to main content
Report, 2003

Höstgrödor-Fånggrödor-Utlakning. Kvävedynamik och kväveutlakning i två växtföljder på moränlättlera i Skåne. Resultat från 1993-2003

Aronsson, Helena; Torstensson, Gunnar

Published in

Ekohydrologi
2003, number: 75
Publisher: SLU

  SLU Authors

   • Aronsson, Helena

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/771