Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Odling av vårrybs i Norr- och Västerbotten - fältstudie och odlingsråd

Bernes, Gun; Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

spring turnip rape, vårrybs

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2016, number: 2016:3Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Bernes, Gun

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Gustavsson, Anne-Maj

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/77160