Skip to main content
Factsheet, 2016

Svenska lekplatser förr och nu

Jansson, Märit; Klintborg Ahlklo, Åsa

Abstract

Anlagda lekplatser introducerades i Sverige i slutet av 1800-talet. Sedan dess har de varit föremål för vidareutveckling, men också för debatt. Sedan några år genomförs förändringar som ofta är stora bland befintliga lekplatser och nya koncept prövas. Det kan kräva olika kunskaper och perspektiv, nytänkande liksom historisk bakgrund. Därför har antologin Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu sammanställts. I det här Gröna Fakta redogörs för de behov som ligger bakom boken och vad vi hoppas att den ska leda till. Samtidigt beskrivs kort några delar ur innehållet – kring utvecklingen av svenska lekplatser förr, nu och i framtiden.

Published in

Gröna fakta
2016, volume: 4, number: 4/2016, pages: 27-34
Publisher: Marietorp förlag AB

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77165