Skip to main content
Factsheet, 2016

Djävulsklon från Afrika

Muzila, Mbaki; Rumpunen, Kimmo; Widen, Cecilia; Nybom, Hilde

Abstract

Nyttjar man naturmedicinska preparat, har man troligen hört talas om djävulsklo från Afrika. I övrigt får denna torrmarksväxt anses tämligen okänd i Sverige. För stora delar av den fattiga befolkningen på landsbygden i Botswana, Namibia och Sydafrika utgör djävulsklo däremot en välkänd och viktig inkomstkälla.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Muzila, Mbaki
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Widen, Cecilia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Organic Chemistry
Botany
Other Health Sciences
Genetics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77367