Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Lagring av pellets – inverkan på kvalitet : fullskaleförsök hos Agroenergi Neova Pellets AB i Malmbäck : pelletplattformen II

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Hedman, Björn; Jonsson, Carina; Samuelsson, Robert

Abstract

Huvudsyftet med detta försök var att undersöka hur pelletskvaliteten förändras vid lagring av 6 mm och 8 mm pellets och om tillsats av stärkelse (0,5 %) påverkar lagringsegenskaperna och pelletskvaliteten. Tio satser (högar) om totalt cirka 10 ton pellets bereddes. Sex högar med 8 mm pellets och fyra högar med 6 mm pellets. Pelletarna var tillverkade vid hög fukthalt respektive låg fukthalt. 6 mm pellets tillverkades endast med tillsats av stärkelse medan 8 mm pellets tillverkades både med och utan tillsats. Högarna lagrades i en plansilo under 37 dagar. I varje hög placerades dataloggrar som samlade in data om hur temperaturen förändrades under lagring. Pelletskvaliteten, d.v.s. bulkdensitet, hållfasthet, andel finfraktion och pelletsfukthalten mättes både på färska, nyproducerade pelletar och på lagrat material vid försökets slut. Försöket visade att självuppvärmningsbenägenheten var tydligt kopplad till fukthalten på de producerade pelletarna. En låg fukthalt gav betydligt högre temperatur i pelletshögarna. Maximal temperatur uppnåddes efter ca 3 dagars lagring. Pelletskvaliteten förändrades genom att hållfastheten ökade något efter lagring. Fukthalten på pelletarna ökade också något efter lagring men denna skillnad var mycket liten. Användning av stärkelseadditiv vid pelletstillverkning ökade hållfastheten på produkten men hade i övrigt ingen effekt på lagringsegenskaperna.

Keywords

Träpellets; varmgång; temperaturstegring; experimentell design

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2016, number: 2016:13
Publisher: Department of Forest Biomaterial and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences.