Skip to main content
Magazine article, 2016

Stor låsbräken

Sundberg, Sebastian; Ståhl, Peter

Abstract

Senast ett fynd av stor låsbräken Botrychium virginianum rapporterades från Uppland i Artportalen var 2009, och senaste nyfyndet av en lokal här gjordes 2003. Därför undrade vi om arten fortfarande etablerar sig i ungskogar i landskapets norra del, som varit känd som artens kärnområde i landet tillsammans med angränsande delar av Gästrikland.

Keywords

Botrychium virginianum

Published in

Fauna och flora
2016, volume: 111, number: 3, pages: 20-21

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Ståhl, Peter
No organisation

UKÄ Subject classification

Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77400