Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016Open access

Stor låsbräken : specialinventering gav många nya fynd

Sundberg, Sebastian; Ståhl, Peter

Abstract

Senast ett fynd av stor låsbräken Botrychium virginianum rapporterades från Uppland i Artportalen var 2009, och senaste nyfyndet av en lokal här gjordes 2003. Därför undrade vi om arten fortfarande etablerar sig i ungskogar i landskapets norra del, som varit känd som artens kärnområde i landet tillsammans med angränsande delar av Gästrikland.

Keywords

Botrychium virginianum

Published in

Fauna och flora
2016, Volume: 111, number: 3, pages: 20-21