Skip to main content
Factsheet, 2016

Stor variation i klimatavtrycket från nötkött

Herlin, Anders Henrik; Swensson, Christian

Abstract

Klimatavtrycket från extensiv nötköttsproduktion, till exempel, dikoproduktion, är 3 gånger större jämfört med intensiv nötköttsproduktion som till exempel uppfödning av mellankalv. å andra sidan bidrar dikoproduktion till ökad biologisk mångfald, ökad kolinlagring och inte minst till att hålla landskapet öppet. Nötproduktionen bedrivs på en rad olika sätt. I detta faktablad redovisas klimatavtrycket för en rad olika produktionsmodeller i Danmark och Sverige och det är stora skillnader mellan produktionsmodellerna! Detta faktablad är baserat en på originalartikel av Lisbeth Mogensen m.fl. (2015)

Keywords

nötkött; klimatpåverkan; produktionsmodeller

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:12
Publisher: Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77407