Skip to main content
Report, 2016

Slutrapport GPS‐älgarna i Tjåmotis 2014‐2016; rörelse och reproduktion

Ericsson, Göran; Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Evans, Alina L.; Pettersson, Jimmy; Dettki, Holger; Arnemo, Jon; Cromsigt, Joris; Singh, Navinder

Keywords

rörelse, överlevnad, reproduktion, kalvar, aktivitet

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2016, number: 3
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Evans, Alina L.
Hedmark University College
Pettersson, Jimmy
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Hedmark University College
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Forest Science
Fish and Wildlife Management
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77426