Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Hanöbukten 2015

Jonsson, Anna-Li; Lingman, Anna; Olsson, Jens

Keywords

Regional miljöövervakning Hanöbukten Skåne län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet