Skip to main content
Factsheet, 2016

Hanöbukten 2015

Jonsson, Anna-Li; Lingman, Anna; Olsson, Jens

Keywords

Regional miljöövervakning Hanöbukten Skåne län kustfisk

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2016, number: 2016:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jonsson, Anna-Li
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77459