Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1992Open access

Databas för markprofildata : beskrivning och kortfattad hanteringsanvisning

Persson, Ragnar

Keywords

Databas, Jordprofil

Published in


Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Persson, Ragnar

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Computer Science
  Soil Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/77548