Skip to main content
Magazine article, 2016

SLU redovisar tre studier om effekter på virusnivåer

Locke, Barbara; Rodrigues De Miranda, Joachim; Kristiansen, Preben; Forsgren, Eva

Abstract

Varroakvalstret (Varroa destructor) är ett av de största hoten mot biodling världen över. Utan behandling dör angripna bisamhällen vanligtvis inom några år, men inte på grund av själva kvalsterangreppet i sig utan av de virusinfektioner som sprids med och utvecklas effektivare på grund av kvalstren. Många olika slags virus har hittats hos honungsbin, och några av dem är starkt knutna till varroakvalstret.

Keywords

Varroakvalster; Varroa destructor; akaricider; Apistan

Published in

Bitidningen
2016, volume: 115, number: Mars, pages: 20-23

Authors' information

Locke, Barbara (Locke Grandér, Barbara)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Kristiansen, Preben
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Pathobiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77573