Skip to main content
Magazine article, 2016

Varroakvalstrets effekt på virus i angripna honungsbisamhällen

Mondet, Fanny; Rodrigues De Miranda, Joachim; Kretzschmar, Andre; Mercer, Alison R.; Le Conte, Yves

Abstract

Vilken effekt har varroakvalster på de virus som infekterar bisamhällen? Forskare vid INRA (Frankrikes nationella institution för jordbruksforskning) i Avignon, Frankrike, University of Otago i Nya Zeeland och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), nyttjade en unik situation i Nya Zeeland där landet, liksom Sverige, har varroaangripna respektive icke angripna regioner. Varroa är relativt nyetablerad i Nya Zeeland. Den påvisades först på Nordön år 2000, och har stadigt spridits söderut under de 14 åren som gått sedan introduktionen. Forskarna har undersökt virusprofilen hos bisamhällena sedan etablering av kvalstret i de olika regionerna. Studien, som publicerades 2014, visar en drastisk ändring av det virala landskapet i bisamhällena som sammanfaller med etablering av varroa, vilket ökar risken för synergier mellan olika virus som är skadliga för bina.

Published in

Bitidningen
2016, volume: 115, number: 11/12, pages: 10-12

Authors' information

Mondet, Fanny
National Institute of Agricultural Research (INRA)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Kretzschmar, Andre
National Institute of Agricultural Research (INRA)
Mercer, Alison R.
University of Otago
Le Conte, Yves
National Institute of Agricultural Research (INRA)

Associated SLU-program

Future Animal Health and Welfare (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Evolutionary Biology
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77574