Skip to main content
Report, 2016

Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?

Eriksson, Camilla; Sollén Norrlin, Sofia; Heed, Josefin

Keywords

avspärrningar; försörjningskriser; inssatsvaror; jordbrukspolitik; köttproduktion; livsmedelsberedskap; matförsörjning; mejeriproduktion; spannmålsproduktion

Published in


ISBN: 978-91-576-9436-2
Publisher: Framtidens lantbruk, SLU

Authors' information

Eriksson, Camilla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Sollén Norrlin, Sofia
County Administrative Board of Stockholm
Heed, Josefin
Hela Sverige ska leva

Associated SLU-program

Future Agriculture (until Jan 2017)

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77850